Referenties

Wij zijn trots op de prestaties van onze medewerkers en op de referenties. Hieronder treft u een impressie. Sfeer proeven kan natuurlijk alleen maar ‘live’. Bekijk dus daarom gerust onze presentaties hier.

Heeft u misschien een vraag? Klik dan hier of bel ons gerust naar 0619 497764 .

Praktijkvoorbeelden

In februari-juli 2009 is er een onderzoek uitgevoerd naar de interne communicatie binnen SVMG (in 28 vestigingen) onder een populatie van maar liefst 1200 medewerkers. Op basis hiervan is er een verbeterplan gemaakt voor het verbeteren van de interne communicatie binnen de organisatie. Het onderzoek vond plaats door 15 medewerkers te interviewen, een medewerkerstevredenheidsonderzoek onder 150 medewerkers te houden, een desk research uit te voeren door alle rapportages van SVMG van afgelopen 5 jaar te inventariseren en door regionale vergaderingen bij te wonen en deze te gaan observeren. Op basis van de resultaten is het managementteam geadviseerd hoe de interne communicatie kan worden verbeterd binnen de organisatie.
Resultaat: de opdrachtnemer heeft een scriptieprijs van Hogeschool Utrecht gewonnen voor het schrijven van een verbeterplan voor SVMG. Ook de opdrachtgever vond het resultaat uitstekend.
In februari-april 2012 heeft Rodi Media een onderzoek naar haar interne communicatie op basis van i-Scored uitgevoerd, onder een populatie van 290 medewerkers. Het bedrijf heeft aangegeven veel te hebben gehad aan i-Scored. Zij hebben een duidelijk beeld kunnen krijgen van de tevredenheid en weten wat zij moeten doen om de tevredenheid van de medewerkers te kunnen verbeteren. Ook geven de normen van i-Scored een goede houvast voor doelstellingen. Rodi Media is heel tevreden met de uitkomsten.