Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Domeinnaam “www.i-scored.com” is eigendom van i-Scored en van Analysecentre. Wij respecteren en beschermen de privacy van de personen die gebruik maken van onze website. Hierbij houdt i-Scored zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Tevens tracht i-Scored alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Verstrekking van gegevens
Met het invullen en versturen van uw persoonsgegevens op onze website, geeft u i-Scored toestemming uw persoonsgegevens op te slaan. i-Scored zal de individuele identificeerbare gegevens nooit opzettelijk aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.
Wij gaan uw gegevens enerzijds gebruiken voor de bevordering van de website en anderzijds voor het verstrekken van de door u goedgekeurde en/ of aangevraagde informatie.
Bijhouden algemene bezoekgegevens
Op deze website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden zoals o.a. het aantal bezoekers en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat i-Scored haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, heeft u het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Tevens kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor kunt u een e-mail versturen naar info@i-scored.com met vermelding van uw bedrijfsnaam en adres.
Wijzigingen
i-Scored behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Wij raden u daarom aan regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.
Voor meer informatie neem contact met ons op: Contact